ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถไถนาฟอร์ด (062-13-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง