ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข ๙๘๙๙ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง