ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเบข 311 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง