ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง