ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง