ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อคณะผู้บริหารเพิ่มเติม และฉากกั้นอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง