ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่างาม เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๑๑ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง