ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕-๖-๗ ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง