ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8294 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง