ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างป้ายแนะนำสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง