ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถเทรลเลอร์ 80-5659 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง