ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 6790 สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง