ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง