ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมดัดแปลงอาคารบ้านพัก (แฟลต) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง