ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก