ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถเทรลเลอร์ 80-5660 (013-47-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง