ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ก-4288 (002-49-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง