ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 80-5631 (014-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง