ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก