ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลส์ บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนสายทางที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก