ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกชนิดแขนยาวพิเศษไม่น้อยกว่า 15 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก