ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง