ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ห้องนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง