ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (055-51-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง