ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง