ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) ร.ศ. 130 โดยวิธีคัดเลือก