ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจักรสีห์ - พิกุลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก