ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้าโรงเรียนวัดอัมพวัน หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก