ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 2 เส้นคันคลองชลประทานฝั่งตะวันตก ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก