ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก