ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดเสาธงหิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก