messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle คณะผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 086-2121238
นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8531593
นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์
ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 092-3598883
นางวันดี วิรัสสะ
ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 0899016827