องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ซ่อมแซมสายทาง ตำบลแม่ลา - ตำบลบางกระบือ [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการส่งงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.ไม้ดัด ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเตียงผู้ป่วย พื้นที่ตำบลบางมัญ [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.หนองกระทุ่ม ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.หนองกระทุ่ม ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.โพทะเล ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [1 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล [1 มีนาคม 2567]