องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์ กองทุนฟื้นฟูจังหวัดสิงห์บุรี โครงการสิงห์สร้างสุข ลุกนั่งสบาย [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR. ATK ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ที่ผ่านการฝึกอบรม [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลท่างามตามโครงการ"หลังฝน-ถนนเรียบ" [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีสันบสนุนเครื่องจักรกลขนย้ายดินบริเวณวัดประโชติการาม [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลตัดหญ้าสายทาง บ.โพธิ์หอม - บ.โคกนางพระจันทร์ [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลซ่อมแซมสายทางพื้นที่ตำบลแม่ลา [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลไม้ดัด [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ [18 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR. ATK ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ที่ผ่านการฝึกอบรม [17 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีลงพื้นที่ตำบลท่างาม ตามโครงการ"หลังฝน - ถนนเรียบ" [17 สิงหาคม 2565]