องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

ใส่ code:

 สะพานข้ามคลองชำรุดมาหลายปีแล้ว หมู่8 ต.บางกระบือ แจ้งอบต.ไปแล้วบอกยังไม่มีงบซ่อม

เรียนคุณพิสิฐ กองอังกาพ ในกรณีที่ อบต.บางกระบือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ อบต.บางกระบือ สามารถเสนอขอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ โดยการจัดทำโครงการประชาคม และเสนอแก้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:07 สิงหาคม 2564)

ผมและครอบครัวของผมได้กักตัวเพราะไปในที่กลุ่มเสี่ยง แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดู ทั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต อสม หมูอื่นมีของเข้ามาช่วยเหลือ แต่หมู่ผมทำไม่มี แล้วไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือด้วย

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กักตัวนั้น เป้นดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้อต้น อบจ.สิงห์บุรี จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:16 กรกฏาคม 2564)

ม.7 ต.พักทัน อ.บางระจัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อบต. ไม่มีใครสักคนหรือหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของฉัน ครอบครัวของดิฉันได้กักตัวเพราะกลุ่มเสี่ยง หมู่อื่นได้รับของช่วยเหลือ แต่ม.7ไม่มีแม้แต่สักหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของดิฉันแม้เเต่สักนิด แถมยังพูดอีกว่าให้ครอบครัวของฉันกินผักกินหญ้าไป อยากจะขอให้ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาตรวจสอบว่าทำไมถึงไม่มีของเข้ามาช่วยเหลือสักนิด ของที่จะเอามาช่วยเหลือในส่วนนี้หายไปไหนหมด

เรียน คุณ วราภรณ์ ทองทัศน์ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กักตัวนั้น เป้นดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้อต้น อบจ.สิงห์บุรี จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือกับปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:16 กรกฏาคม 2564)

สามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ตอนไหนคะ

กรณีการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอนำเรียนว่า ทางอบจ. ได้ติดตามและศึกษาแนวทางหลักเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขณะนี้ ยังไม่มีการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีแนวทางที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:02 กรกฏาคม 2564)

ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของหนังแก้บนที่มีเสียงดังมาก ของวัดลำโพงที่มีการฉาย หลายครั้งต่อเดือน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

เรียน คุณชญาณิน เนื่องจากปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.บางมัญ จึงขอให้ท่านแจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ให้ อบต.บางมัญ พิจรณาแก้ไข ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:04 กันยายน 2563)

5 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน