messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ( รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ -มีนาคม ๒๕๖๗ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม -กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1