องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
spa อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
ข้อมูลอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

ผังแสดงบริเวณพื้นที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

พื้นที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

พื้นที่หอประชุม

พื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

พื้นที่อาคารเรือนรับรองประมง

พื้นที่อาคารเรือนรับรอง (4 ห้อง)

พื้นที่อาคารเรือนนอน

พื้นที่อาคารห้องสุขา

ข้อมูลสนามหญ้าและลานคอนกรีต