องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน อบจ.สิงห์บุรี [26 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน อบจ.สิงห์บุรี [25 สิงหาคม 2564]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สถานที่กักตัว local Qurantine อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ [15 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี บริการรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน [12 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาอัฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน [9 สิงหาคม 2564]
นายก อบจ.สิงห์บุรี เยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด [6 สิงหาคม 2564]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนการทำลานจอดรถ รพ.ท่าช้าง [6 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี [6 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี บริการรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน [4 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี จัดเตรียมสถานที่ศุนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ [3 สิงหาคม 2564]
41 - 50 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107