องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297
camera_alt ภาพกิจกรรม
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก [26 พฤศจิกายน 2564]
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก [25 พฤศจิกายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย ส่งมอบความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส [23 พฤศจิกายน 2564]
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก [22 พฤศจิกายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุทกภัย พื้นที่ตำบลประศุก [4 พฤศจิกายน 2564]
จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จัดโครงการ "สิงห์สะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [29 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่ ทต.อินทร์บุรี [26 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. [15 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่ตำบลทับยา และตำบลประศุก [8 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่ อบต.บ้านแป้ง [7 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3 4 5
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน